Kontakt

Nowoczesne Elewacje

ul. Marii Skłodowskiej – Curie 89B
87-100 Torun

NIP 8792670854
REGON 341451320

Paweł Czaplicki

kierownik montażu

531 932 337

Tomasz Skurcz

508 668 409

Mariusz Wiśniewski

handlowiec, kosztorysant

Nasza siedziba